سه‌شنبه 4 دی‌ماه سال 1386 ساعت 10:53 ب.ظ

به نام خدا

چی میخوای از جونم؟

چرا دست از سرم بر نمی داری؟

مگه من چه هیزم تری بهت فروختم؟

من باید از دست تو چیکار کنم؟

تو رو به خدا دست از سرم بردار!!!

چرا هر شب میای سراغم؟

آخه تو نمی خوای بخوابی تقصیر من چیه؟

چرا خواب رو از چشمام گرفتی؟

چهاردهم به چهاردهم با اون

قیافه ی گرد و قلمبه سر و کلهت پیدا میشه!

آخه ماه من چرا هر شب میای روی بوم خونه م

و اونقدر به من می تابی که تا صبح خواب چهره قشنگت رو میبینم؟؟؟

سلام عزیزم:

با این صراحت می
گم "عزیزم" چون واقعا برام عزیزی...

چون خوبی، مهربونی، با صفایی، ماهی گلی "ماهی گلی نه ها ماه و گل"

و از همه مهمتر این که زیبایی!

به خاطر همین چیزا خیلی برام عزیزی عزیزم...

مثل همیشه یه سبد از قشنگترین گل های دنیا رو بهت تقدیم می کنم...

                                                                                                    (فرشته کوچولویه تو)